Mer om ansiktszonterapi

Ansiktszonterapi är en relativt ny behandlingsmetod, utvecklad av Lone Sorensen Lopez efter många års arbete och forskning. Behandlingsteknikerna i Ansiktszonterapi är en unik blandning av orientaliska medicinens grundprinciper, traditionell kinesisk medicin, gamla indianska tekniker och modern forskning inom neuroanatomin.Lone har tillsammans med sin dåvarande man utvecklat denna fantastiska zonterapi metod. Lone är i botten fot- och handzonterapeut, akupunktör, kraniosakralterapeut, kinesiolog och har flera utbildningar i laserterapi. Lone jobbade under en 10 års period med fotzonterapi och märkte att behandlingsmetoden inte riktigt räckte till vid behandling av sjukdomar som är kopplade till sinnesnerver, neurologiska besvär och beteendestörningar. Hennes stora engagemang och intresse för att utveckla en metod som även kunde hjälpa till vid dessa besvär är resultatet av denna unika behandlingsform som ansiktszonterapi är.

Lone flyttade från Danmark till Argentina 1988 och öppnade en klinik där.
Under en resa till Anderna kom hon i kontakt med en Indianstam och fick uppleva och lära sig hur de i vardagen behandlade sina nära och kära samt de sjuka genom att massera dem i ansiktet. Hon besökte Indianstammen flera gånger och lärde sig om vilka zoner i ansiktet som kopplades samman med organen.(Inom det indianska zonsystemet bearbetar man olika nervpunkter/nervändar i ansiktet, som är kopplade till olika centra i hjärnan.) Hon använde sig sedan av detta i sin praktik i kombination med sina egna metoder och fick otroligt bra behandlingsresultat. Många med svåra handikapp sökte och fick Lones hjälp och resultaten blev otroligt bra.
Intresset för att utveckla behandlingsmetoden blev ännu större och Lone sökte vidare i sina forskningar om hur hon skulle kunna utveckla metoden. Hon fick kontakt med en vietnamesisk läkare Dr. Chau på Cuba som har forskat fram ett schema av neurologiska punkter i ansiktet, som han använde sig av i sitt rehabiliteringsprogram med akupunktur på sjukhuset i Cuba. Lone fick lära sig sammanhanget mellan de neurologiska punkterna och den Orientaliska medicinen samt Dr. Chaus diagnos och behandlingsmetoder.

Lones intresse  ökade ännu mer och hon fortsatte sina efterforskningar och studier i många år till innan hennes ansiktszonterapi metod blev färdig som den är i dag. Lone utvecklar hela tiden sina metoder. Hon arbetar hårt och söker hela tiden efter ny kunskap för att kunna hjälpa sjuka och handikappade människor världen över med zonterapi.
Hon håller kurser över hela världen. Lones arbete fortsätter och tar nog aldrig slut…

Vill du läsa mer om ansiktszonterapi och om grundaren till metoden så hittar du det här:
www.facialreflexology.com

Ansikts zonterapin ska ej förväxlas med den traditionella fot zonterapin trots att man använder sig av metoden i samma behandlande syfte och ändamål.

Grundorsaker

Ansiktszonterapi är en metod som går ut på att i första hand ta reda på grundorsakerna till sjukdomar, obalanser, ohälsa och besvär. Istället för att behandla symtom, bearbetas och behandlas organiska, fysiska och emotionella obalanser som är grundorsaken till sjukdomarna och besvären. Det är just det som gör Ansikts zonterapi till en så unik behandling.

Symptom

Symptomen behandlas också genom speciella metoder. Vid specifika besvär kan man t.ex. behandla utvalda neurologiska punkter som det finns massor av i ansiktet. De neurologiska punkterna har en direkt förbindelse till de inre organen, blod och lymfans kretslopp och det centrala nervsystemet.

Målinriktat

I ansiktszonterapi kan man arbeta med väldigt exakta och målinriktade resultat. Genom de breda neurologiska undersökningar man kan utföra med ansiktszonterapin så fungerar metoden mer precist vid behandling av neurologiska problem och hjärnskador. När nervändsluten i ansiktet stimuleras, så når nervimpulserna hjärnan blixt snabbt utan att behöva ta en omväg genom kroppen. Kroppen svarar genom att försöka korrigera det som inte står rätt till. Just på grund av detta så passar behandlingen extra bra om man t.ex. har en förlamning någonstans i kroppen som förhindrar nervimpulserna att nå fram.

Hela kroppen

I en ansiktszonterapi-behandling påverkas hela kroppen. Akupunkturpunkter, zoner och neurologiska punkter i hela ansiktet stimuleras.
Spänningar löses upp och du blir lugn och avslappnad. Kroppen kommer i balans.
En kropp som är helt i balans är en frisk kropp. Ansiktszonterapi är en riktig hälsofrämjande behandling, förebygger ohälsa samtidigt som den verkar som en naturligt skönhetsbehandling.
Mår du bra så ser du bra ut.

Barn

Barn med olika former av handikapp som t.ex. autism och barn med läs-, skriv- och inlärningssvårigheter har genom behandlingar med ansiktszonterapi gjort stora framsteg i sin utveckling och mognad. Vid behandling av barn med en ”högre” grad av handikapp och utvecklingsstörning så bör man behandla barnet varje dag med en kombination av bl.a. hand/fot och ansiktszonterapi. Då kan det vara bra om föräldrarna går en utbildning i just den kursen, för det är inte många som har möjlighet att uppsöka en terapeut så ofta som varje dag.

Vem behöver ansiktszonterapi?

Behandlingen passar alla. Gammal som ung, frisk som sjuk, Och har i stort sett inga kontraindikationer alls. Man behöver alltså inte ha någon speciell sjukdom för att behöva en Ansiktszonterapi-behandling. Den passar alldeles utmärkt som en friskvårdande och förebyggande behandling. Ansiktszonterapin verkar snabbt och kraftfullt i alla olika former av ”besvär” oavsett om sjukdomen är allvarlig, akut, kronisk eller enbart någon tillfällig liten krämpa du besväras av. Jag kan inte påstå att Ansiktszonterapin botar allvarliga sjukdomar men det är bevisat att livskvaliteten mångfaldigt har ökat och besvären minskat hos många, många människor som fått behandlingar.
Besvär som många har blivit hjälpta med: allergier, astma, depression, eksem, huvudvärk, ledbesvär, magproblem, stress, spänningar nacke axlar, muskelsmärtor, stelhet, sömnbesvär m.m.

Hur många behandlingar kan behövas?
Det är omöjligt att svara på. Allt beror på vad man har för typ av besvär och hur länge man haft det. alla människor är olika och reagerar inte lika på behandlingen. En del behöver många behandlingar, flera gånger i veckan i flera månader om besvären är av allvarligare grad. Är besvären lindrigare kan det räcka med 1 gång i veckan ett tag och sedan komma tillbaka kanske 1 gång per månad som en förebyggande behandling. För friskvårdande och förebyggande behandlingar kommer man när man behöver koppla av och när det passar.

Hur går en ansiktszonterapi behandling till?

Du ligger på behandlingsbänken fullt påklädd och bara kopplar av till skön musik. Jag använder en välgörande oljan under behandlingen. En kombination av alla de olika teknikerna gör ansiktszonterapi till en behandling som är behandlande, analyserande och korrigerande.
Behandlingen utförs i 7 olika faser, dessa gör att kroppen efter ett par behandlingar kommer i balans, hur många är olika från person till person. När kroppen är i homiostas (balans) har den mycket lättare för att självläka. Att få ansiktszonterapi är väldigt skönt och avslappnande och det gör oftast inte ont. Många somnar eller blir så avslappnade att de hamnar i meditation under behandlingen. Ofta känner man sig väldigt pigg dan efter behandlingen redan efter första behandlingstillfället.

De olika faserna är uppdelade i:

1. Akupunkturpunkter: Här kallat neurovaskulära punkter p.g.a. att punkterna har 3 olika funktioner: neurologiska, vaskulära och akupunktur.

2. Indianska Zoner: Zoner kopplade till de olika organen i kroppen via centrala nervsystemet.
Här finner man ut vilket organ som är högst belastat (störst depå) och grundorsaken till problemet/sjukdomen.eftersom den är störst är den också äldst och därför började problemet där.
En depå är en vissnande nervände eller inflammerad vävnad. Vi använder oss av olika depå grader för att fastställa hur stor skadan är, där 1 är lägst och 5 är högst.

Depå 1: Sandkornsstora. Väldigt litet problem.

Depå 2: Risstorlek, flera stycken. Problemet har funnits i månader, år.

Depå 3: Stor som en böna. År av problem – börjar bli allvarligt.

Depå 4: Liten som en ärta, fortfarande rörlig. Stora problem, börjar utveckla allvarliga sjukdomar.

Depå 5: En liten hård fastvuxen kula, nu har man allvarliga sjukdomar som är svåra eller omöjliga att bli av med.

3-7 De olika Orientaliska teknikerna:

Genom olika orientaliska scheman kan man här Behandla, Stimulera och påverka kroppens alla funktioner som gör att kroppen påbörjar sin självläkningsprocess.
Stimulering av nerver som är kopplade till sinnesorganen
Behandling av zoner som motsvarar meridianer som är sammankopplade med kroppens organ. (energiblockeringar löses upp)
Stimulering av zoner som kopplas samman via Centrala Nerv Systemet
till kroppens rörelseorgan och muskler (armar, ben, fötter, händer mm.)
Det här är grundbehandlingen, när man kommit så här långt gör jag upp en behandlingsplan för kommande behandlingar. Då jag utökar behandlingen med behandling av t.ex. kraniala punkter (akupressurpunkter på huvudet). Neurologiska punkter som stimuleras
En kombination av alla de olika teknikerna som ingår gör ansiktszonterapi till en behandling som är behandlande, analyserande och korrigerande. Punkterna och zonerna stimuleras och hela ansiktet får en grundlig genomgång för att hitta grundorsaken till eventuell obalans, samt behandla och balansera energiflödet. Ansiktsmusklerna får en välbehövlig massage som samtidigt verkar naturligt lyftande. Spänningar och blockeringar löses upp och blodcirkulationen ökar. När grundorsaken behandlas minskar besvären för att till slut kanske tom. försvinna.
Det är viktigt att dricka mycket vatten efter behandlingen för att få en utrensande effekt.
Reaktioner efter behandlingen kan komma i form av:
Feber, frossa, trötthet, svettningar, täta toalettbesök, olust känsla, pirrningar, ömhet etc. Det är helt normalt och visar att man svarar bra på behandlingen. Alla människor är olika, en del får mer efterkänningar än andra.