Mer om Cranial Tension Release

Den kraniovertebrala övergången spelar en viktig roll för nacken och ryggens funktion. Vi lägger ned mycket intresse på att hitta och åtgärda störningar i dess leder, men glömmer kanske att det kan finnas spänningar i kraniet. Kraniet som bärare av ögon och balansorgan är den högst prioriterade delen i rörelseapparaten. Om vi har störande spänningar här får vi kompensatoriska spänningar ut i kroppen. Speciellt visar det sig i bäckenets läge och rörelsemönster.

Ett subjektivt sätt att testa om kroppen kan registrera spänningar i kraniet är att helt enkelt låta någon trycka på huvudet och känna efter.

Frågan är hur och var kroppen registrerar spänningar i kraniet?

Kanske är suturernas rörelseförmåga hos vuxna individer inte nödvändig för att vi skall påverkas. Studier av levande benvävnad visar på en relativt stor elasticitet. Denna skulle kunna vara tillräcklig för att ge reaktioner även i ett förbenat tillstånd. Vi vet att duran är mycket känslig och kanske är det dess spänning vi känner.