Mer om Horstmanntekniken

Arm-Shoulder Release är lämplig t ex vid musarm, tennisarmbåge, frozen shoulder, astma och andra blockeringar i bröstet.

Ileosacral (bäckenet) Release är basen i Horstmanntekniken och balanserar både kropp och själ. Den passar bland annat vid artros i höft och knä samt vid besvär i ländrygg eller bäcken.

Foot Release påverkar bland annat ryggradsreflexerna och kan lindra värk i nacke, rygg och knä. Om du har svullna underben är detta en bra variant för dig.

Self Sabotage Release är främst inriktad på psykiska blockeringar men har även effekt på tex ischiasbesvär. Genom att lösa upp blockeringar i höftled kan självkänslan stärkas och det kan bli lättare att bryta självdestruktiva mönster. För att få full effekt av Self Sabotage Release gör man vid det föregående behandlingstillfället en omfattande Ileosacral Release. Även om Self Sabotage Release främst är inriktad på känslomässiga blockeringar kan den också vara mycket effektiv vid ländryggsbesvär.

Läs mer om Horstmanntekniken på:
www.horstmanntechnique.com eller www.horstmann.fi/sv